Samurai Warriors 2

Azai Nagamasa: Completa la modalità Musou con Oichi
Toyotomi Hideyoshi: Completa la modalità Musou con Ishida Mitsunari
Date Masamune: Completa la modalità Musou con Saika Magoichi
Inahime: Completa la modalità Musou con Honda Tadakatsu
Maeda Keiji: Completa la modalità Musou con Naoe Kanetsugu
Okuni: Completa la modalità Sugoroku
Okuni: Completa in single-player la modalità Sugoroku
Saika Magoichi: Completa la modalità Musou con Akechi Mitsuhide
Shima Sakon: Completa la modalità Musou con Ishida Mitsunari
Shimazu Yoshihiro: Completa la modalità Musou con Tachibana Ginchiyo
Takeda Shingen: Completa la modalità Musou con Uesugi Kenshin
Toyotomi Hideyoshi: Completa la modalità Musou con Ishida Mitsunari

Share and Enjoy:
  • Print
  • Digg
  • StumbleUpon
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Yahoo! Buzz
  • Twitter
  • Google Bookmarks